Informatie voor de KNVTS Algemene Ledenvergadering 2020

Voor leden en begunstigers van de vereniging

De Algemene Leden Vergadering 2020 zal worden gehouden op donderdag 17 september a.s. bij de Sociëteit Roel- en Zeilvereeniging "DE MAAS", Veerdam 1 in Rotterdam. Alle leden en begunstigers zijn geïnformeerd via het bij de KNVTS bekende e-mailadres.

Een uitgebreide uitnodiging treft u aan onder de Agenda. 

Op de KNVTS website (onder het afgeschermde gedeelte) dat voor leden en begunstigers bereikbaar is door in te loggen, treft u onder 'leden' en 'ALV2020' aan de stukken voor de KNVTS Algemene Leden Vergadering 2020.

 

Nieuws Overzicht