UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUM!! Lezing: Waar de maritieme en juridische wereld elkaar ontmoeten

Het afdelingsbestuur van de KNVTS afdeling Rotterdam heeft in overleg met de inleider mevrouw Mr. Charlotte van Steenderen besloten om de lezing die gepland staat voor 27 augustus a.s. uit te stellen tot nader te bepalen datum.

KNVTS afdeling RotterdamDatum: 27 augustus 2020Inleider: mevr. Mr. Charlotte van Steenderen

Van Steenderen MainportLawyers is een van de marktleiders op scheepsbouw- en offshore-constructiegebied in Nederland. De ruime ervaring is opgedaan tijdens de begeleiding van honderden scheepsnieuwbouw-, conversie- en reparatieopdrachten bij werven in binnen- en buitenland. Het kantoor wordt ingeschakeld door alle mogelijke bij een project betrokken partijen, zoals opdrachtgevers, werven, onderaannemers, ontwerpers en financiële instellingen.

Projecten waar dit kantoor bij betrokken is geweest, zijn ondersteuning bij de bouw en verbouw van schepen en procedeercapaciteit wanneer disputen moeten worden uitgeprocedeerd. Scheepsbouwprojecten waarin wij in het recente verleden betrokken zijn geweest zijn de bouw van sleepboten, baggervaartuigen, tenders, swath’s (small waterplane area twin hull), loodsvaartuigen, chemicaliëntankers, jackup barges, pijpenleggers, etc. Het tijdig bij een zaak of probleem betrekken van een goede advocaat is cruciaal voor succes of falen van een onderneming.
Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleider. 

De seizoensaftrap van het lezingenprogramma van de afdeling Rotterdam wordt een hele leerzame en spectaculaire avond vol met praktijkvoorbeelden. Het wordt een interactieve lezing met gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Locatie: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, Rotterdam. Eenvoudig te bereiken via metro, tram en bus.
Vanaf 18.00 uur is het gratis parkeren in de omgeving van De Machinist.
Inloop met koffie en thee: 19.15 – 19.45 uur.
Aanvang lezing: 19.45 uur.
Borrel: na afloop van de lezing tot 22.00 uur.

Aanmelden voor het bijwonen van deze boeiende lezing is verplicht via de link (deze zal op korte termijn actief zijn) . Gezien de perikelen aangaande de coronapandemie, zal de website u informeren over het aantal bezoekers en het KNVTS-statement in deze. Een ieder is hartelijk welkom. 

P.S. Voor diegene die vooraf gebruik wensen te maken van de faciliteiten van het restaurant, zijn er mogelijkheden (voor eigen rekening). Reserveren kan via De Machinist info@demachinist.nl  

Wist u dat u de afdeling Rotterdam kunt volgen via LinkedIn en Facebook? Op beide kanalen kunt u ons vinden via de pagina: KNVTS afdeling Rotterdam.

 

Activiteiten 2020 Overzicht