Webinar: Onderzoeksresultaten Onderhoudsmanagement

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 21 januari 2021

Sprekers: Studenten HZ minor EMT

Binnen de opleiding maritiem officier van de HZ volgen HBO studenten van de Opleidingen Marof, (Civil) Engineering en de opleiding TBK een minor Equipment Maintenance Technology (EMT). Binnen deze minor doen de studenten een dag (20% van de studietijd), in een groep van 4 á 5 studenten, onderzoek in projectvorm, waarbij we proberen een actuele onderzoeksvraag vanuit het beroepenveld voor te leggen. 

De onderzoeksprojecten zijn in september gestart en zullen in januari 2021 afgerond worden.

Dit jaar onderzoeken de studenten de volgende onderwerpen:

  • Het toepassen van het S2000M systeem binnen de organisatie van DAMEN.
  • Onderzoek naar faalmechanismen in het lagedruk luchtsysteem op de basis WOENSDRECHT
  • Optimalisatie van het onderhoud aan de Krammer sluizen (RWS)

Ze willen hun resultaten graag presenteren aan de leden van de KNVTS. In overleg met de opleiding en de opdrachtgevers wordt een aantal studenten de gelegenheid geboden hun resultaten te presenteren.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal dit een online presentatie in TEAMS (Microsoft tool) worden. TEAMS zal om 19.15 uur worden opengezet om elkaar te begroeten. De presentaties starten om 19.30 uur. Als u deze TEAMS meeting bij wilt wonen verzoeken we u een aanmelding te sturen naar: agroot@hz.nl, waarna u een uitnodiging krijgt toegestuurd via de mail waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering. 

Activiteiten_2021 Overzicht