Webinar: Brandstofcel toepassing in de scheepvaart

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 25 februari2021

Spreker: Jogchum Bruinsma, Nedstack

In toenemende mate liggen ook de emissies van de scheepvaart onder het vergrootglas. Met name het verstoken van zware olie is al grotendeels aan banden gelegd, maar ook de emissie van fijnstof en CO2 moeten worden teruggebracht. De afgelopen jaren heeft voor LNG aan populariteit gewonnen vanwege de lagere emissies. Maar door de introductie van bijvoorbeeld methaanslip en de beperkte bijdrage aan het terugdringen van CO2 emissies is de maritieme industrie volop op zoek naar alternatieven. 

Een alternatief zonder emissies is de toepassing van waterstof in brandstofcellen. Bij deze energie omzetting komt alleen water vrij. Nedstack fuel cell technology houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de ontwikkeling van brandstofcellen voor de industrie en richt zich daarbij ook op de scheepvaart. 

In de lezing neemt Jogchum Bruinsma ons mee in de maritieme brandstofceltechnologie en wat er komt kijken bij de toepassing van dit soort systemen aan boord. Jogchum Bruinsma is Application Manager Maritime bij Nedstack fuel cell technology en lid van verschillende internationale expert groepen. Hij was eerder werkzaam als lead engineer bij Boskalis en Huisman Etech Experts. Jogchum Bruinsma heeft een Master in Control Systems Engineering van de HAN University of Applied Science.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal dit een online presentatie in TEAMS (Microsoft tool) worden. TEAMS zal om 19.15 worden opengezet om elkaar te begroeten. De presentatie start om 19.30. Als u deze TEAMS meeting bij wilt wonen verzoeken we u een aanmelding te sturen naar: j.broekhuijsen@damennaval.com, waarna u een uitnodiging krijgt toegestuurd via de mail waarmee u kunt deelnemen aan de presentatie.

 

Activiteiten_2021 Overzicht