Aanmelden Schip van het Jaar Prijs 2023

KNVTS Schip van het Jaar-Prijs 2023 

ALGEMEEN EN AANMELDINGSCRITERIA         

Algemeen

De KNVTS heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in mei 1998 de “KNVTS Schip van het Jaar-Prijs” ingesteld om technische innovaties in de Nederlandse Scheepsbouw te promoten.

Deze prestigieuze prijs wordt ieder jaar toegekend aan een in technisch opzicht innovatief schip dat in Nederland ontworpen is en ook in Nederland grotendeels is afgebouwd (zie ook de hieronder opgenomen aanmeldingscriteria). Aan de prijs is een wisseltrofee verbonden.

Een nominatie van een schip biedt de werf waar het schip gebouwd wordt, de medewerkers (technici op scheepvaartgebied in de ruimste zin van het woord) van de betreffende werf, toeleveringsbedrijven en niet in de laatste plaats de opdrachtgever - uw klant - van de werf de kans zich extra te onderscheiden en meer in de schijnwerpers te komen.

Aanmelding voor de “KNVTS Schip van het Jaar-Prijs” is hiervoor de eerste stap. Om deze stap als onderneming te nemen zijn hieronder de aanmeldingscriteria opgenomen en de webpagina waarop uw bedrijf zich kan aanmelden.

Met grote belangstelling wordt naar de aanmeldingen voor de “KNVTS-Schip van het Jaar-Prijs 2023” uitgekeken.  

Aanmeldingscriteria

KNVTS Schip van het Jaar-Prijs 2023

Voor de “Schip van het Jaar-prijs 2023” komen alleen schepen in aanmerking:

·        die in het betreffende jaar - lopend van 1 mei 2022 tot en met 28 april 2023 - zijn opgeleverd;

·        waarvan de ontwikkeling van het concept, met name betreffende de innovatieve aspecten en de uitwerking van (tenminste) het functioneel ontwerp, in Nederland zijn uitgevoerd;

·        dat in Nederland ontworpen is en in Nederland grotendeels is afgebouwd (uitzonderingen ter discretie van de beoordelingscommissie), in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen in Nederland of bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf.

·        !! Let op: Aanmelding voor 2022 kan t/m vrijdag 14 april 2023

Een commissie van onafhankelijke personen, bestaande uit deskundigen uit de maritieme bedrijfstak, beoordeelt in eerste instantie of een voordracht voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en maakt vervolgens een selectie op basis van de volgende criteria:

Ontwerp

Hierbij spelen innovaties in het concept van het schip, vormgeving, voortstuwing, uitrusting of systeemintegratie een rol. De beantwoording van vragen als: is het een baanbrekend en/of grensverleggend ontwerp op de markt, een one-off, dan wel “is het schip het eerste innovatieve schip van een nieuwe serie schepen, zijn hierbij een belangrijke leidraad.

Economie

Is er bij het aangemelde schip aandacht besteed aan “design for service”, optimalisatie van opbrengsten, reductie van operationele kosten, besparing van brandstofverbruik, verhoogde operationele inzetbaarheid, efficiency en betrouwbaarheid.

Duurzaamheid en milieu

Energiebesparende aspecten in voortstuwing en rompvorm, emissie, ballastwater management en overige milieuaspecten.

Veiligheid

Aandachtspunten hierbij zijn: Verbeteringen in de veiligheid van het schip, in betere voorzieningen of in arbeidsomstandigheden voor opvarenden.

Bouwproces

Een aandachtspunt hierbij is of er sprake van een extra moeilijkheidsgraad voor de werf, of van bijzondere vormen van samenwerking tussen betrokken partijen.

NOMINATIE

De commissie nomineert schepen voor de "Schip van het Jaar-Prijs 2023" prijs in de volgende categorieën:

·        zeevaart

·        binnenvaart

·        jachtbouw

·        visserij

·        speciale vaartuigen (b.v. baggerschepen, offshore support schepen, sleepboten, vaartuigen voor overheidstaken etc.)

De commissie nomineert maximaal drie schepen. De commissie kan meerdere schepen in een categorie nomineren.
Uiteindelijk maakt de commissie uit de drie genomineerde schepen de keuze voor het “Schip van het Jaar 2023”.

De prijs wordt tijdens het Maritime Awards Gala uitgereikt aan de winnaar.

 Aanmelden voor 2023 kan t/m 14 april 2023, bij voorkeur via het formulier hieronder op deze KNVTS-website of per e-mail algemeensecretaris@knvts.nl

 

Inschrijfformulier

Bedrijf:
Straat en huisnummer: 
Postcode en Plaatsnaam: 
Naam website:

Naam Contactpersoon:
Mobielnummer:
e-mailadres:
Scheepsnaam:
Opleverdatum:
Reden deelname:
Scheepstype:
Toelichtings criteria:
Desgewenst kunt u ons een bijlage per mail toesturen: Stuur een e-mail

Als het formulier volledig is ingevuld en eventuele bijlagen zijn verzonden klikt u op versturen dan pas wordt het formulier verzonden.

captcha img
Vul de code in *