Webinar: Digital Twin voor performance monitoring

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 15 april 2021

Spreker: Dan Veen van We4Sea

Scheepseigenaren en charteraars staan onder toenemende druk om hun brandstofverbruik te rapporteren en te verlagen. Vanuit de Europese Unie en de IMO komen steeds striktere eisen, maar ook financiers en charteraars stellen steeds hogere eisen aan het monitoren van verbruik en emissies. 

De meeste schepen gebruiken hiervoor noon-reports, of plaatsen sensoren aan boord. De laatste jaren is er een derde methode in opmars, het zogenaamde model-based monitoren. Hierbij wordt op basis van een zogenaamde Digital Twin de performance van een schip gemonitord. Deze technologie biedt grote voordelen. Het Delftse bedrijf We4Sea (www.we4sea.com) houdt zich sinds 2016 bezig met deze technologie, en zal een toelichting geven op het gebruik van Digital Twins in performance monitoring. Met een concrete case zal een voorbeeld van de toepassing van een Digital Twin bij een Nederlandse rederij worden toegelicht.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal dit een online presentatie in TEAMS (Microsoft tool) worden. TEAMS zal om 19.15 uur worden opengezet om elkaar te begroeten. De presentatie start om 19.30 uur. Als u deze TEAMS meeting bij wilt wonen verzoeken we u een aanmelding te sturen naar: j.broekhuijsen@damennaval.com , waarna u een uitnodiging krijgt toegestuurd via de mail waarmee u kunt deelnemen aan het webinar. 

Activiteiten_2021 Overzicht