Vacatures bij het secretariaat KNVTS

Het KNVTS-hoofdbestuur is in kennis gesteld van het vertrek in de loop van 2021 van de algemeen secretaris en de administratief medewerkster KNVTS/SWZ. De personele bezetting van het secretariaat zal dit jaar volledig worden vernieuwd.

De KNVTS is op korte termijn op zoek naar belangstellenden met een maritieme en administratieve achtergrond voor vulling van de vacature van algemeen secretaris. Voor de administratief medewerker KNVTS/SWZ is een administratieve achtergrond met ICT-ervaring vereist.

Het secretariaat KNVTS is gevestigd op de Zeemansstraat 13, 3016 CN Rotterdam.

De arbeidsduur van de functies zijn op dit moment 16 uur per week voor de algemeen secretaris en 18 uur per week voor de administratief medewerker KNVTS/SWZ. De functievervulling kan deels plaats vinden vanuit huis en vanaf kantoor. De uren kunnen in onderling overleg flexibel over de week worden verdeeld.

Het secretariaat draagt zorg voor een zeer groot deel van de afhandeling van ledenadministratie, financiële zaken (facturatie en betalingen), organiseren en notulering van vergaderingen van o.a. de jaarlijkse ledenvergadering, de commissie KNVTS Schip van het Jaar-prijs en de redactievergaderingen van het maritiem tijdschrift SWZ|Maritime. Daarnaast wordt de correspondentie verzorgd, zowel per post als elektronisch en wordt informatie aangaande de vereniging geplaatst op de KNVTS-website, facebook en LinkedIn. Tevens wordt ondersteuning geleverd aan de verschillende KNVTS-afdelingen en uitvoering gegeven aan de door het hoofdbestuur ingezette acties en voorgenomen activiteiten.

De werkzaamheden die in het kader van bovenstaande activiteiten op het secretariaat worden uitgevoerd zijn tussen de beide medewerkers verdeeld en is afhankelijk van ervaring, kennis en kunde.

Heb je belangstelling voor en/of wil je meer informatie over een van de twee vacatures met zeer afwisselende werkzaamheden neem dan contact op met het secretariaat KNVTS. Doe dit liefst per mail i.v.m. thuiswerken in het kader van de geldende corona overheidsmaatregelen. De mailadressen zijn algemeensecretaris@knvts.nl en secretariaat@knvts.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturestelling wordt niet op prijs gesteld.