Webinar: Scheepsontwerp mogelijkheden door toepassing van autonomie in de scheepvaart

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 27 mei 2021Aanvang: 19.30 uur

Spreker: Rolph Hijdra, R&D consultant bij C-Job Naval Architects

Taal: De presentatie zal in het Engels getoond worden, echter gesproken zal worden in de Nederlandse taal.

Een toepassing van autonomie in het ontwerp van de AGV en AUMD.

Eliminatie van het verwachte bemanningstekort op schepen, een verhoogd veiligheidsniveau en gereduceerde operationele kosten zijn veelgehoorde gevolgen van autonomie in de scheepvaart.

Maar hoe kan autonomie, of remote control voor de eerstkomende jaren, nu echt leiden tot een revolutionaire omslag in de operatie van schepen? Hoe kan het scheepsontwerp daaraan bijdragen, dusdanig dat een extra inititïele investering gerechtvaardigd wordt? Kan een revolutionair en alternatief scheepsontwerp, gebruikmakend van de mogelijkheden die autonomie (en onbemande vaart) biedt, leiden tot een significante reductie in de total cost of ownership, conventionele operaties dermate efficient maken en daarmee leiden tot een significante reductie in energie verbruik en daarmee bijdragen aan vergaande reductie of volledige eliminatie van emissies waarbij tegelijkertijd gelet wordt op kosteneffectiviteit? Tijdens deze webinar komen al deze onderwerpen aan bod, waarbij aan de hand van twee recente ontwerp voorbeelden praktische handvatten geboden wordt voor genoemde mogelijkheden. 

Meer informatie:
- De webinar zal worden opgenomen
- Na de presentatie is een halfuur voor vragen en antwoorden
- Link voor de registratie: klik hier
(Geen deadline voor registratie) 

Informatie spreker:
Rolph Hijdra heeft zich na het afronden van zijn opleiding Scheepsbouwkunde bij verschillende Nederlandse scheepswerven gespecialiseerd in (het ontwerp van) scheepsconstructies. Vervolgens is hij zich ook bezig gaan houden met ontwikkeling en onderzoek binnen dit vakgebied. Nu is hij sinds enkele jaren werkzaam bij C-Job waar hij ondermeer de onderzoeksleider is op het gebied van autonome schepen. In deze rol heeft hij sterke betrokkenheid gehad met de ontwikkelde concepten welke tijdens de webinar besproken zullen worden.

Aanvullende informatie:
·         Research paper AUMD: klik hier 
·         Animatie AUMD: klik hier            
·         Informatie AGV: klik hier             

 

 

 

 

Activiteiten_2021 Overzicht