Uitreiking prijzen KNVTS Maritiem Students Awards en Stichting Verolme Trust

De jaarlijkse uitreiking van de prijzen kon vanwege de corona niet op een centrale plek in Nederland, het Maritiem Museum in Rotterdam, worden uitgereikt maar vond plaats per regio. De genomineerde studenten zijn door de opleidingen zelf voorgedragen.

 

Op 15 april jl.  bij het hoofdkantoor van Damen Naval vond de door de afdeling Zeeland georganiseerde prijsuitreiking plaats aan Michiel Spaan die bij de HZ Emiel University of Applied Sciences in Vlissingen recent zijn opleiding Maritiem Officier had afgerond. Joep Broekhuijsen, voorzitter van de afdeling, overhandigde Michael de bij de prijs behorende oorkonde, considerans en prijzengeld. 

Op 27 mei jl. viel de eer te beurt aan de afdeling Amsterdam in de persoon van voorzitter Rafaele Frontera  om bij het Nova Collega in IJmuiden de prijswinnaars in het zonnetje te zetten. Dit waren Ramero Scheffer en Emiel Koelman. De laatste werd vertegenwoordigd door zijn ouders die er alleen via facetime bij kon zijn vanuit een haven in Zweden. Emiel  werd door de Hogeschool van Amsterdam voorgedragen voor deze prijs, hij studeerde af in de opleiding Maritiem Officier.  

Ramero Scheffer, oud-student Scheepvaart op het Nova College, ontving de prijs uit handen van zijn oud-docent Otto Atema. Ramero heeft de opleiding Maritiem Officier alle schepen met succes afgesloten. 

Op 31 mei jl. was de afdeling Rotterdam aan de beurt en werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Wim Veldhuyzen aan een drietal studenten. De vierde gelukkige Richard Agema kon helaas door werkzaamheden elders niet aanwezig zijn. Zijn prijs ontvangt hij binnenkort. De uitreiking vond plaats bij het STC Maritime & Logistics University in Rotterdam.

Als eerste werd Max Spijkers naar voren gevraagd, die zijn opleiding had gevolgd en succesvol had afgesloten bij het STC MBO College van de opleiding Maritiem Officier alle schepen. Op een fractie na had hij de kans gemist om Cum Laude af te studeren.

Als tweede werd LTZ1 ir. Martijn van Diessen naar voren geroepen. Martijn afgestudeerd aan de TU Delft, in de opleiding Maritieme Technologie, sectie Ontwerpen van Schepen. Zijn scriptie kreeg het hoogste cijfer (9,5) dat door de TU na vele jaren werd toegekend aan een MSc-scriptie in de sectie scheepsontwerp, -productie en -operaties.

Als laatste prijswinnaar werd Jesse de Ridder opgeroepen, afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam van de opleiding Marine Technologie. Zijn scriptie “Fuelled by Methanol” die hij uitgevoerd heeft bij het bedrijf Ulstein Design & Solutions B.V. werd als uitzonderlijk goed gedocumenteerd omschreven. 

Door de afdeling Noord zullen de prijzen op korte termijn worden uitgereikt.

De prijs die wordt uitgereikt door de Stichting Verolme Trust staat nog op het programma. Dit is de prijs “de beste onder de besten” waar voor de keuze op één van bovengenoemde prijswinnaars zal vallen. 

In het juli/augustus nummer van SWZ|Maritime zal een uitgebreid artikel volgen waar aan alle prijswinnaars uitgebreid aandacht wordt besteed.   

 

Nieuws Overzicht