Lezing: Hoe maak je een voortstuwing “future proof”?

KNVTS Afdeling Noord

Datum: dinsdag 14 december 2021 

Spreker: Rolf Hendriksma, Sales Manager Schottel Nederland BV

Dit jaar bestaat Schottel 100 jaar en op reis naar de volgende 100 zien we een wereld van toepassingen voor ons die ervoor moeten zorgen dat ook de voortstuwing met zijn tijd mee kan. Schottel is producent van bijna alle soorten voortstuwing die er op dit moment in de markt toegepast worden. En daardoor ook vaak partner in gesprek als het gaat over: hoe kunnen we een ombouw of nieuwbouw klaar maken voor de toekomst.

Juist vanwege het niet hebben van een vast punt aan de horizon is het vaak lastig om een keuze te maken welke brandstof de optimale oplossing zal bieden in de toekomst. Allerlei factoren spelen op moment een rol als het gaat om de juiste keuze.

Welke milieuregels zijn er straks van toepassing? Een schip gaat gemiddeld 25 jaar mee, dus er is alles aan gelegen om de installatie zo te kiezen dat deze nu en ook later nog steeds mogelijkheden biedt om de trend te volgen.

Om een keuze te maken welke voortstuwing het meest optimaal is dient er gekeken te worden naar onder andere vaarprofiel en snelheid.

Waarbij met vaarprofiel onder andere bedoeld wordt: afstanden, draaiuren, condities en werkzaamheden. En bij snelheid en thrust er onder meer naar gekeken wordt welke voortstuwing het meest geschikt is.

Als deze keuze gemaakt is, kan er gekeken worden welke aandrijving het meest optimaal is.

Schottel heeft op dit moment een uitgebreid pallet aan oplossingen die kunnen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke keuze om een ontwerp klaar te maken voor de toekomst.

Graag vertellen we hier meer over, maar luisteren ook graag naar uw ideeën hierover. 


Locatie Lezing:
Hotel Oostergoo
Nieuwe kade 1
9001 AE Grou 

Zaal open vanaf: 19.30 uur
Aanvang lezing:  20.00 uur 

In verband met de op 14 december geldende RIVM regels willen het bestuur en de uitbaters van Hotel Oostergoo vooraf graag een goed beeld hebben van het aantal leden die naar de lezing zullen komen. Wij verzoeken u daarom om ons bij voorkeur vóór zaterdag 11 december per e-mail te berichten of u komt en welke introducee u eventueel mee wilt nemen.

Het spreekt voor zich dat leden met gezondheidsklachten welke gerelateerd kunnen zijn aan Covid-19 van deelname afzien.

Wilt u voorafgaand aan de lezing vanaf ca. 18.15 uur mee eten met de spreker en de dan al aanwezige bestuursleden, meldt u zich dan uiterlijk op maandag 13 december vóór 12.00 uur aan d.m.v. een mailbericht naar ons e-mail adres. De kosten van het diner dient ter plaatse afgerekend te worden.

E-mail adres Afdeling Noord: afdelingnoord@knvts.nl

Activiteiten_2021 Overzicht