Webinar: Onderzoeksresultaten onderhoudsmanagement

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 20 januari 2022

Sprekers: Studenten HZ minor EMT

Bij de HZ volgen hbo-studenten van de opleidingen Marof, (Civil) Engineering en TBK een minor Equipment Maintenance Technology (EMT). Binnen deze minor doen de studenten een dag per week (twintig procent van de studietijd), in een groep van twee à drie studenten, onderzoek in projectvorm, waarbij ze proberen een actuele onderzoeksvraag vanuit het beroepenveld te beantwoorden.

De onderzoeksprojecten zijn in september gestart en zullen in januari 2022 afgerond worden. Dit jaar onderzoeken de studenten de volgende onderwerpen:

  • Data-analyse toestand sluisdeur met behulp van V-t diagrammen (Rijkswaterstaat).
  • Voorspelbaar en preventief onderhoud van een tandwielkast (Damen).
  • Verzamelen faaldata van een regelklep (Interreg).
  • Verzamelen faaldata en voorspellen levensduur van hydraulische cilinders (Van Oord).
  • Optimalisatie onderhoud riolering (Reimerswaal).

Ze willen hun resultaten graag presenteren aan de leden van de KNVTS. In overleg met de opleiding en de opdrachtgevers wordt een aantal studenten de gelegenheid geboden hun resultaten te presenteren.

In verband met de COVID-19 maatregelen zal dit een online presentatie in TEAMS (Microsoft tool) worden. TEAMS zal om 19.15 worden opengezet om elkaar te begroeten. De presentatie start om 19.30. Introducees zijn van harte welkom. Als u deze TEAMS meeting bij wilt wonen verzoeken we u een aanmelding te sturen naar: j.broekhuijsen@damennaval.com, waarna u een uitnodiging krijgt toegestuurd via de mail waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

 

 

 

Activiteiten_2022 Overzicht