Lezingenprogramma

KNVTS afdeling Rotterdam  

In het najaar van 2021 heeft het bestuur van de afdeling een aantal potentiële sprekers benaderd voor het verzorgen van een lezing in de komende maanden. De bereidheid om een lezing te geven is zeker aanwezig maar dan wel een lezing in aanwezigheid van publiek. De bereidheid om een webinar te verzorgen is er veelal niet. Op het ogenblik dat deze Rotterdamse bijdrage aan het verenigingsnieuws wordt geschreven is nog niet bekend wat de regering gaat besluiten ten aanzien van het toestaan van bijeenkomsten, zoals wij die graag zouden organiseren. Om deze reden heeft het bestuur besloten de persconferentie van de overheid die half januari gegeven zou worden af te wachten. Indien mogelijk zullen we op onze gebruikelijke vierde donderdag van de maand februari een fysieke bijeenkomst in “De Machinist” organiseren. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen we ernaar streven om in februari nogmaals een digitale lezing te organiseren. Wij  houden u op de hoogte via de KNVTS-website en onze nieuwsbrieven.  Houdt dus de KNVTS-website in de gaten voor verdere informatie.

Namens het bestuur, Wim Veldhuyzen – Voorzitter

Activiteiten_2022 Overzicht