Webinar: Arctic Shipping

KNVTS afdeling Rotterdam

Donderdag 24 maart 19:30uur

Spreker: Björn von Ubisch, Director Ubitec BV

Als onderdeel van een KNVTS-breed initiatief hebben de verschillende afdelingen de handen ineen geslagen met als doel om minstens één maal per kwartaal een webinar te organiseren dat aansluit met een recent themanummer van SWZ|Maritime. 

Als eerste van dit initiatief zal de afdeling Rotterdam een Webinar faciliteren aansluiten op het januari nummer van SWZ| Maritime met als thema “Arctic Shipping”. Dhr. Von Ubisch zal aan de hand van de recente ontwikkelingen in de Arctic één-en ander uiteen zetten en daarbij inspelend op de actualiteit. Details en verder informatie zal via de website van SWZ en KNVTS, alsmede de diverse social media kanalen, met u worden gedeeld.

De andere afdelingen zullen dit opvolgen met een webinar over een ander SWZ thema later in het jaar en daarmee hopend op een blijvend interessant aanbod van lezingen en actualiteit voor de leden en mede geïnteresseerden, ook in periode van eventuele versoepelingen vanuit overheidswege. 

Meer informatie:
- De webinar zal worden opgenomen
- Na de presentatie is een halfuur voor vragen en antwoorden
- De link voor de registratie voor dit webinar klik hier
  (Er is geen deadline voor registratie)  

Activiteiten_2022 Overzicht