Nieuwe bestuursleden KNVTS Afdeling Rotterdam

Twee nieuwe bestuursleden benoemd op afdelingsvergadering Rotterdam

Op donderdag 19 mei organiseerde de afdeling Rotterdam een lezing met als thema "Geavanceerde schepen" De inleider deze avond was de heer Jaap Gelling, Program manager smart megastructures en Industrial Fellow Delft University. Allereerst werd er een historisch overzicht gegeven van ontwikkeling op het gebied van scheepsbouw. Vanaf de Egyptische scheepsbouw via de Vikingen tot en met de Cutty Sark kregen de aandacht met ook het antwoord op de vraag "hoe en waarom er in de historie zulke scheepstypen gebouwd werden"De verbeteringen maar ook de aanpassingen aan de praktijk van alle dag werden belicht. Na een stuk stoomtechniek waarin de namen van beroemdheden als James Watt en Parsons met hun uitvindingen benoemd werden, kwam ook de dieseltechniek voor het voetlicht met name de prestaties van Rudolf Diesel en Elling.Ook de hedendaagse flattner rotors en Econowind van Conoship werden besproken en toegelicht. Het was een interactieve lezing waarin de vragen gesteld konden worden. Er werd aandacht geschonken aan schroeftechniek, waterjettechnologie, monohull en high speed multihulls. Hierbij was er voor de aanwezige leden en studenten de mogelijkheid om vragen te stellen. Voorafgaand aan de lezing werd de ledenvergadering gehouden. Hierin is besloten de heren Frits van Dongen en Jurjen Berends toe te laten treden tot het bestuur van de afdeling Rotterdam. Gezien de hoeveelheid werk zijn leden die zich in willen zetten voor de afdeling Rotterdam van harte welkom. Ook is er in de vergadering afscheid genomen van de bestuursleden Wim Veldhuyzen, Taco Terpstra, Martijn Versluis en Egbert Kooi.We willen hen allen bedanken voor inzet voor de KNVTS en veel gezondheid, voorspoed en succes toewensen voor de aankomende tijd. Omdat er een nieuw bestuur aantreedt zal de juni-lezing komen te vervallen. Voor de komende lezingen kunnen belangstellenden de website van de KNVTS te bezoeken. Houd de website in de gaten.  

 

 

Nieuws Overzicht