Lustrum 125 jaar KNVTS

11 mei 2023 lustrum symposium "DE KNVTS PEILT"                                                         Aanmelden vanaf 6 oktober

De KNVTS oorspronkelijk onder de naam “Vereeniging van Werktuigkundigen ter Koopvaardij, opgericht op 14 mei 1898 in het “Zuid-Hollandsche Koffiehuis” in de Korte Hoogstraat te Rotterdam, bestaat volgend jaar 125 jaar. Aan dit heugelijke feit kunnen we niet zomaar voorbijgaan. Daarom organiseert KNVTS op 11 mei 2023 mei voor haar leden en de maritieme sector in Rotterdam een symposium (maximaal 200 deelnemers) met als titel:

          “DE KNVTS PEILT”

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, demonstraties en lopend onderzoek zal vastgesteld worden waar de sector staat ten aanzien van de hoognodige innovaties. Innovaties met name op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. In vervolg op eerdere toekomstvisies en ambities zullen vragen aan de orde komen als:

“Wat hebben we al gerealiseerd?”

“Is het noodzakelijk de bakens te verzetten?”

“Moeten we alle zeilen bijzetten?” 

Op deze dag zullen tijdens het symposium twee thema’s centraal staan: duurzaamheid en digitalisering. In twee parallelsessies wordt op basis van deze thema’s onder andere ingegaan op  windvoortstuwing, alternatieve brandstoffen, smart maintenance, autonomie, simulatie/Digital Twin en Big data toepassing (de opsomming is niet limitatief). Vernieuwers uit de maritieme sector zullen hierop ingaan en komen vertellen wat er al bereikt is en/of wat zij bereikt hebben. Samen met u zullen we op deze dag de balans opmaken en vooruitkijken. Gedurende de dag kunt u natuurlijk tussendoor en bij de borrel netwerken en bijpraten over ontwikkelingen op uw vakgebied. Aanmelden voor deze dag (gratis doch niet vrijblijvend en maximaal 200 deelnemers) kan vanaf nu via e-mail-adres: secretariaat@knvts.nl

KNVTS, Verbonden door Maritieme Techniek!

Nieuws Overzicht