Lezing Smart Maintenance biedt stof tot nadenken

KNVTS Afdeling Rotterdam. Op Donderdag 24 november hebben Erik Klok (Goeree Lighthouse) en Sander Woltheus (Shell) een lezing gegeven over smart maintenance als dé toekomst voor de maritieme sector. De lezing was deze avond geen statische lezing, maar een actieve dialoog. Nadat Erik en Sander een inleiding over het onderwerp hadden gegeven, vroegen ze waar de aanwezige leden werkzaam zijn. De leden zijn werkzaam bij rederijen, werven, toeleveranciers en op het gebied van financiering. Ook waren deze avond studenten aanwezig. Vervolgens werden een aantal stellingen gepresenteerd, zoals; "Denkt u dat er meer of minder data nodig is om goed te kunnen sturen op onderhoud", en "Hoeveel van de beschikbare data wordt er nu gebruikt?". Naar aanleiding van de stellingen kwamen er veel reacties los. Hierdoor ontstond een mooie en interessante discussie waarbij anekdotes uit de weerbarstige praktijk voorbijkwamen. Erik en Sander leidden de discussie verder met voorbeelden en grafieken. Vragen als "Wat achten we wenselijk", en waar willen we heen?" kwamen aan de orde. Maar ook de constatereing, dat het overal over hetzelfde gaat. Deze lezing gaf eenieder weer stof tot nadenken. Tijdens de aansluitende borrel werd er nog druk nagepraat over het onderwerp. Een onderwerp dat eenieder (weer) als zeer interessant heeft ervaren.

Nieuws Overzicht