Uitreiking KNVTS Maritime Students Awards 2021 en 2022

Zeer geslaagd

Op 13 december zijn, na een lange periode, de KNVTS Maritime Students Awards weer op locatie uitgereikt. Als locatie was dit jaar gekozen voor het unieke gebouw van de STC Group aan de Lloydstraat te Rotterdam. Na het welkomstwoord en een korte presentatie over STC door Marieke Brouwer (STC Group), leidde Martin Van Dijk, KNVTS lid en redactielid van het vakblad SWZ|Maritime, de uitreiking in. Hij richtte in zijn inleiding het woord tot de aanwezige docenten. De docenten die de verschillende scholen (uit verschillende delen van Nederland) op de uitreiking vertegenwoordigden. De maritieme sector kan niet zonder hun kennis, hun kunde, hun wil en het geduld om deze over te dragen. Zij zorgen er voor dat kennis behouden wordt en (door)ontwikkeld wordt. Mede hierdoor kunnen bedrijven hun concurrentiepositie voor Nederland behouden en verstevigen. Bijgestaan door de hoofdbestuursleden en de algemeen secretaris van KNVTS, reikte hij daarna de bij de awards behorende oorkonde en considerans uit aan de door de scholen en universiteiten voorgedragen kandidaten. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van online verbinding met de kandidaten die voor hun werk op zee zaten dan wel op hun werklocatie felicitaties in ontvangst namen. Elke kandidaat kreeg de gelegenheid zijn afstudeerwerk kort toe toe te lichten en het belang van zijn afstudeerwerk aan te geven. Het was goed om te zien en te horen hoeveel enthousiasme er is voor de maritieme sector. Aan de kandidaten werd ook een bijbehorende envelop overhandigd. Nadat KNVTS hoofdbestuurslid Peter Wehrmeijer de middag afsloot, was er een afsluitende borrel. Gezien de reacties kan teruggekeken worden op een zeer geslaagde middag. Een middag die in 2023 navolging verdient. Het de bedoeling is dat de uitreiking dan plaatsvindt bij een andere onderwijsinstelling in het land.

KNVTS, Verbonden door maritieme techniek! 

  

 

 

Nieuws Overzicht