Nieuwjaarsreceptie Afdeling Zeeland goed bezocht

De leden van de afdeling Zeeland luidden afgelopen 12 januari gezamenlijk het nieuwe jaar in.

 

Na lange tijd was het weer fysiek mogelijk. De receptie werd gehouden in de oude Timmerfabriek van de Koninklijke Schelde. Het eerste betonnen gebouw van Nederland. De voorzitter van de afdeling, Joep Broekhuijsen, ging in op de activiteiten van het afgelopen jaar. Waar vorig jaar januari nog sprake was van quarantaine begonnen de activiteiten met teamspresentaties van groepjes studenten. Zij hadden een onderzoek uitgevoerd in het kader van de minor Equipment Maintenance Technology (EMT). Hieruit bleek dat data gedreven onderhoud toch niet zo eenvoudig is als het lijkt.In februari werd een lezing georganiseerd waarin de trotse winnaar van de “KNVTS Schip van het jaar-Prijs” centraal stond. De elektrische ferry “Bryggen’. Het was interessant te horen dat de ferry eigenlijk een deel van een totaaloplossing was die Damen voor Kopenhagen (Denemarken) had ontwikkeld. In de lezing van maart toonde DEME hoe je op 4,5 km diepte mangaanknollen kunt winnen. In april werd de jaarlijkse afdelings ALV gehouden. Daarna werd een introductie verzorgd door het Belgische SEAFAR over zelfvarende schepen. De Belgen lopen hierin voorop. De Belgische overheid biedt de ruimte hiervoor aangezien toegestaan wordt dat er met minimale bemanning op binnenvaarwegen gevaren mag worden. Eind april was het weer tijd voor een voorjaarsexcursie, georganiseerd door de afdeling Amsterdam. Tijdens een boottocht, ook bezocht door een kleine Zeeuwse afvaardiging, werd de Great Bubble Barrier (in het Westerdok). Een mooie en goed verzorgde excursie. In de eerste lezing na de zomer heeft Ton van den Broek de leden laten zien hoe met water en zeep complete elektrische installaties veilig schoongewassen kunnen worden. In oktober werd aandacht besteed aan recycling van schepen en offshore-installaties aan het eind van hun levensduur. De Denen zijn hiermee ver gevorderd. Ten slotte werd de lezingencyclus in november afgesloten met een lezing over “Zon op Zee”. Solar Duck pioniert op dit gebied met drijvende oplossingen. Inmiddels heeft het bedrijf een contract gekregen voor een 5MW demonstrator in het nieuwe windpark Hollandse Kust west. 

En wat gebeurde er nog meer in “onze sector” afgelopen jaar? 

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, landen die van oudsher nauwe banden met de sector hebben, had haar impact op de Nederlandse maritieme sector. Prijsstijgingen in grondstoffen, energie en halffabrikaten leidden en leiden tot onzekerheid. Desondanks heeft Rotterdam weer een groter containerschip dan het jaar daarvoor in haar haven mogen verwelkomen, de Ever Alot (24.404 TEU). Voor MAERSK is in het afgelopen jaar de bouw gestart van 8 containerschepen varend op groene methanol en er zitten er meer in het vat. Benodigd voor de schepen is 6 mln ton groene methanol.

Moeilijke tijden 

Toch zijn het voor de scheepsbouw in Nederland en Europa moeilijke tijden. Europese reders bezitten gezamenlijk 35% van de wereldwijde vloot. Daarentegen wordt maar 1% van de nieuwbouworders in Europa geplaatst. De bouw in de defensie-industrie en voorlopig nog de luxe jachtbouw, de bouw van kleinere werkschepen en ferries bieden nog mogelijkheden. China bouwt nu inmiddels ook “complexe specials”. Gelukkig gebeurt het benodigde onderzoek bij de bouw hiervan nog wel in Nederland. Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid van een robotwerf en het optimaliseren van productieprocessen.Door het steeds meer beschikbaar komen van data neemt ook de kracht van kunstmatige intelligentie toe. Aan het einde van de nieuwjaarstoespraak gaat Joep Broekhuijsen kort in op ledenwerving. Hierbij geeft hij enkele tips aan de leden mee, zoals het organiseren van informatiebijeenkomsten, samenwerking met andere organisaties, e-mailmarketing, nodig mensen vanuit je netwerk persoonlijk uit om bij de activiteiten van KNVTS aanwezig te zijn en bouw contacten op met scholen en universiteiten. Afrondend benadrukt Joep dat er dit jaar een bijzonder jaar voor de deur staat: Dit jaar bestaat KNVTS 125 jaar. Dit heuglijke feit wordt op 11 mei gevierd met een symposium met als titel:

 “DE KNVTS PEILT” Het symposium gaat in op de vraag: 

“Waar staan met onze ambities op het gebied van duurzaamheid en digitalisering?”.

Op het symposium worden vernieuwers in de sector aan het woord gelaten en vinden twee paralelsessies plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer autonomie, digital twinning, alternatieve brandstoffen, windvoortstuwing enz.. Aan het lustrum is ook een “Challenge” verbonden.

Heeft u zich al aangemeld? Via secretariaat@knvts.nl 

De afdeling Zeeland biedt haar leden ook weer verschillende lezingen aan. Na de lezing van 19 januari volgt in februari de lezing over de “Award Winning VIVA”. Houd de website en uw e-mail in de gaten! De voorzitter wenst de aanwezige leden namens het Zeeuwsche afdelingsbestuur van KNVTS een goed en gezond 2023 toe. Samen met u maken we er een mooi jaar van!

KNVTS, Verbonden door maritieme techniek!    

 

Nieuws Overzicht