2011 - Amulet (winnaar)

De compagnons Jansen en van der Molen hebben met de “Amulet” een bijzonder zuinig en milieuvriendelijk binnenvaartschip in de vaart gebracht. Een type C tanker van 135 m lengte, een breedte van 14,15 m en een ladingcapaciteit van 6752 ton, bestemd voor het transporteren en bunkeren van stookolie en minerale oliën. Op unieke wijze zijn op dit schip een aantal interessante innovaties toegepast.

 

Het voortstuwingsconcept combineert de voordelen van een geavanceerde diesel elektrische installatie met de mogelijkheden van roerpropellers ( L-drives) en een speciaal voor deze thrusters ontworpen achterschip. De roerpropellers zijn in hoogte verstelbaar waardoor bij varen met leeg schip de propellers iets onder het schip kunnen zakken waardoor het schip niet behoeft te worden geballast. Het elektrische systeem wordt gevoed door 4 generatoren. Op dit systeem zijn via frequentieomvormers 2 roerpropellers aangesloten, een boegschroef en een 20-tal ladingpompen. De roerpropellers worden op vermogen geregeld en een power management systeem zorgt er voor dat het aantal draaiende generatoren altijd optimaal wordt aangepast aan het totaal gevraagde vermogen. Ten opzichte van vergelijkbare schepen met conventionele installaties resulteert dit concept in een aanzienlijk lager brandstofgebruik. Bovendien zijn de dieselmotoren voorzien van een geavanceerde katalysator waardoor de installatie ruimschoots voldoet aan de Euro 5 vrachtwagennorm en aanzienlijk schoner is dan wat wordt gevraagd door de CCR 2 norm voor binnenschepen.

De Kweekschool voor de Zeevaart is de oudste zeevaartschool van de wereld. In deze lezing wordt begonnen met globaal de maritieme geschiedenis van Amsterdam en komt heel expliciet aan de orde dat ook in het verleden het tekort aan zeelieden groot was. Zowel de heer Titsingh, een reder op Suriname, als kapitien Van Kinsbergen zagen een aantal mogelijkheden om hier wat aan te doen. Na de slag op de Doggersbank op 5 augustus 1781 werd uiteindelijk in 1785 de Kweekschool voor de Zeevaart geopend.
In de lezing komt ook aan de orde de geschiedenis waar het gebouw staat en de symbolieken die nog steeds zichtbaar zijn. Ook de geschiedenis van een aantal personen w.o. commissarissen, commandanten en kwekelingen.
In het jaar 2000 werd de school opgeheven.
 

Schip van het jaar nominaties Overzicht