2012 - Marineco Shamal

Marineco Shamal

De concept van de bijlboeg is welbekend: karakteristiek zijn een zeer slanke, verticale boegvorm en een diepe voorvoet. De bijlboeg vindt zijn toepassing bij snelle vaartuigen en draagt bij tot een sterke reductie van de maximaal optredende verticale versnellingen aan de boeg. Veiligheid en comfort van opvarenden in zware zeecondities verbeteren en de werkbaarheid van de schepen wordt vergroot.

Damen Shipyards heeft de bijlboeg, toegepast op crew suppliers en patrouillevaartuigen, tot een groot commercieel succes gemaakt; inmiddels zijn meer dan 70 schepen met bijlboeg besteld. Voor het vervoer van mensen en materialen naar offshore windparken worden veelal catamarans gebruikt ; er wordt afgemeerd aan de windmolen door de boeg van het schip, voorzien van zware fender, tegen de mast te drukken teneinde een stabiel werk-platform te creëren.

Damen voorzag de trend dat windmolenparken steeds verder van de kust af ontwikkeld worden. Voor het vervoer van onderhoudspersoneel zijn daarom een snelle transit van en naar de offshore locaties , ook onder slechtere weerscondities, van toenemend belang.

Damen ontwikkelde een innovatief schip om aan deze eisen te voldoen, de Fast Crew Supplier 2610 Twin Axe. Het betreft een catamaran van ca 25 m lengte, snelheid 20 -27 knoop, ontworpen voor vervoer van 12 personen en 15 ton lading.
Uit een onderzoeksprogramma opgezet door Damen en de TU Delft bleek dat toepassing van de bijlboeg ook voor deze snelle catamarans voordelen heeft, zowel in weerstand als in beperking van de versnellingen van de boeg.
De inzetbaarheid van catamarans in golfcondities wordt beperkt door het verschijnsel van "deck slamming". Door het voordek over voor een groot deel weg te laten en de tunnel tussen de rompen achter een elliptische vorm te creëren wordt "deck slamming" voorkomen; de werkbaarheid van het vaartuig, zowel gedurende de transit als afgemeerd bij de windmolen, is daarmee aanzienlijk vergroot.

Het eerste schip van dit type, de "Marineco Shamal" , werd midden 2011 opgeleverd, de opdrachtgever heeft gezien de goede ervaringen direct twee zusterschepen besteld.

Inmiddels heeft Damen 11 orders voor dit scheepstype ontvangen en daarmee lijkt de 'twin-axe bow' een even groot succes te worden als monohull versie van de bijlboeg.

Downloads:

Schip van het jaar nominaties Overzicht