Lezing: De ontwikkeling van de vlootvernieuwing binnen NIOZ

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 20 februari 2020

Spreker: Wouter Kruijt, Projectleider/beleidsadviseur van Royal NIOZ

Koninklijke NIOZ (Texel, Yerseke) heeft dringende behoefte haar huidige vloot research schepen te vervangen, gezien zowel de leeftijd van de schepen als de veranderende technische behoeften. Het vlootvervangingstraject is nu ruim twee jaar bezig en heeft geleid tot ontwikkeling van een drietal nieuwe schepen, die aanbesteed gaan worden. Met name de twee grotere schepen komen aan de orde in deze lezing.

Lees meer

Lezing: 'IJzer als brandstof voor schepen’

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 20 februari 2020

Sprekers:    

Caspar Kramers, Sr. Staflid Maritiem Kennis Centrum MKC, scheepsbouwkundige en projectmanager MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’

Vincent Seijger,Maritiem Officier, Masterstudent Werktuigbouwkunde TU/e, jr. onderzoeker MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’ en Technisch Team-lid SOLID

Mark Verhagen,Team Captain SOLID / Masterstudent Technische Bedrijfskunde TU/e en coördinator van de Team SOLID-inbreng in MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’

De noodzaak van een overstap naar een robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt energiesysteem dat geen CO2 uitstoot wordt steeds breder gedragen. Ook de IMO heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart in 2050 te reduceren met 50% ten opzichte van 2008. Om dit doel te bereiken wordt naarstig gezocht naar CO2-vrije brandstoffen en naar systemen die deze reductie haalbaar maken.

Lees meer

New Years meeting and Lecture: Wind Assisted Ship Propulsion (WASP)

KNVTS Afdeling Amsterdam

Wednesday January 15th, 2020

Speaker: A.A. van der Bles, Conoship International BV, The Netherlands

Wind Assisted Ship Propulsion (WASP) based on eConowind-units and VentiFoils enable fuel & emission-reductions in the coming years. In combination with other techniques like CO2-capturing on board or application of Hydrogen as fuel, this can lead to Zero Emission Ocean going shipping for cargo vessels in the future.

Lees meer

Lezing: Onderzoeksresultaten Onderhoudsmanagement

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 16 januari 2020

Sprekers: Studenten HZ minor EMT

Binnen de opleiding maritiem officier van de HZ volgen HBO studenten van de Opleidingen Marof, (Civil)Engineering en de opleiding TBK een minor Equipment Maintenance Technology (EMT). Binnen deze minor doen de studenten een dag (20% van de studietijd),  in een groep van 4 a 5 studenten, onderzoek in projectvorm, waarbij wordt geprobeerd een actuele onderzoeksvraag vanuit het beroepenveld voor te leggen.

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Rotterdam en lezing “Clean Shipping” – een modewoord of is emissiereductie echt mogelijk?

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 23 januari 2020 

Spreker: Michel DeRuyck, Fuel Coordinator bij Jan De Nul Group 

Europa moet binnen de tien jaar diepgaand vergroenen wil het grotere schade door milieuvervuiling en broeikasgasuitstoot ontlopen. De impact van lucht pollutie is wereldwijd nog steeds een onderschat gevaar.

De internationale scheepvaart zal ook een drastisch vergroening scenario moeten ondergaan, wil het ook aan de IMO doelstellingen voldoen. Wat zijn de meest recente ingrepen van de IMO en wat zijn de realisaties?

Lees meer
KNVTS Schip van het Jaar prijs 2019

Lezing: Schip van het Jaar: Concordia Damen - Sendo Liner

KNVTS Afdeling Amsterdam

Woensdag 19 februari 2020

Spreker: Chris Kornet, CEO van Concordia Damen Shipbuilding

Binnenvaartschip Sendo Liner, gebouwd door Concordia Damen, heeft de prestigieuze Maritime Award ‘KNVTS Schip van het jaar’ gewonnen.

Tijdens de ontwerpfase hebben Concordia Damen en Sendo Shipping veel aandacht besteed aan het zo efficiënt, economisch en schoon mogelijk maken van het schip, met als belangrijkste taak het transporteren van containers over de binnenwateren. De toekomstbestendigheid van het schip was een van de belangrijkste eisen.

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Noord

KNVTS Afdeling Noord

Dinsdag 7 januari 2020

Het bestuur van de KNVTS Afdeling Noord wil u en uw familieleden allereerst Prettige Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2020 toewensen. Het liefst doen wij dat ook persoonlijk.

Lees meer