Webinar: FAUSST - Connecting Composites to Steel

KNVTS Afdeling Amsterdam

Wednesday November 25th, 2020

This lecture will be given in English.

Speaker: Dr. Lars Molter, CEO/naval architect at Hyconnect GmbH

FAUSST is a novel joining technology based on a hybrid fabric made from metal- and reinforcement fibres. 

Lees meer

Algemene Leden Vergadering 2020

Donderdag 17 september 2020

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2020 (ALV 2020). Rekening houdend met de coronamaatregelen hebben we een locatie gevonden waar het mogelijk is de ALV 2020 te houden. De bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 17 september 2020 bij de Sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging “DE MAAS”, Veerdam 1, 3016 DD Rotterdam.

Lees meer

VERVALLEN I.V.M. COVID-19. Lezing: Performance management op weg naar autonoom varen (Let op! De oorspronkelijke lezingdatum van 22 oktober is gewijzigd naar 15 oktober)

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 15 oktober 2020 

Sprekers:

  • Erik Klok, directeur-eigenaar van Goeree Lighthouse en tevens docent Strategic Asset Management bij de Master opleiding Marine Shipping Innovation MIWB (NHL/Stenden),
    en
  • Sander Woltheus, Group Fleet Technology Manager bij Smit Lamnnalco.

De laatste jaren vinden er veel ontwikkelingen plaatst rond autonoom varen. Diverse vormen waarin autonomie kan worden gerealiseerd komen hierbij aan bod.

Lees meer

Webinar: Redeployment of Aoka Mizu FPSO to North Sea

KNVTS Afdeling Amsterdam

Wednesday 21st of October

This lecture will be given in English.

SpeakersVictor Candotti, Naval Architect and Bastiaan van den Berg, Lead Naval Architectanup

Bluewaters FPSO ‘Aoka Mizu’ is currently in operation in one of the harshest environments on earth at the Lancaster field located West of Shetlands. Over the last years many people have contributed to find solutions for the challenges that this location brings to ensure safe operations of the vessel and its crew.

Lees meer

UITGESTELD/CANCELLED. Webinar: The Ocean Cleanup

KNVTS Afdeling Amsterdam

Wednesday November 18th, 2020

This lecture will be given in English.

SpeakerJasper van Eijk, Project Engineer at The Ocean Cleanup

Rivers are the main source of ocean plastic pollution. They are the arteries that carry waste from land to the ocean. Our research found that 1000 rivers are responsible for roughly 80% of the pollution.

Lees meer

ALV 2020 bij Bolidt Innovation Center te Hendrik-Ido-Ambacht

OP BASIS VAN DE STRINGENTERE RICHTLIJNEN VAN HET KABINET TOT 1 JUNI 2020 ZAL DE ALV2020 VOORALSNOG NIET DOOR GAAN. WANNEER WEL IS AFHANKELIJK VAN HET VERLOOP VAN DE CRISIS EN DE DAARBIJ BEHORENDE MAATREGELEN.

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering 2020 (ALV 2020). Deze zal worden gehouden op woensdag 13 mei 2020 bij Bolidt Innovation Center, Noordeinde 2, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht.

Lees meer

UITGESTELD/CANCELLED Lecture: Redeployment of Aoka Mizu FPSO to North Sea

KNVTS Afdeling Amsterdam

Lezing 18 maart Bluewater geannuleerd / Lecture March 18th Bluewater cancelled

ENGLISH VERSION BELOW

Beste leden en volgers van KNVTS Amsterdam,
 
Ik hoop dat het u allen goed gaat in deze emotionele periode als gevolg van COVID-19.
 
Zoals u weet heeft KNVTS Amsterdam aanstaande woensdag 18 maart een lezing georganiseerd met sprekers Victor Candotti en Bastiaan van den Berg van Bluewater.
 
Na het bestuderen van verschillende mogelijkheden hebben we samen met de sprekers besloten dat het in de huidige situatie het beste is om de lezing niet door te laten gaan.

Lees meer
Aegir Install Cutterladder on Spartacus

VERVALLEN IVM COVID-19 : Lezing 'Spartacus'

KNVTS Afdeling Rotterdam i.s.m. CEDA

In samenspraak met CEDA en de sprekers is het besluit genomen deze lezing te laten vervallen. Dit in navolging van de maatregelen vanuit de overheid rondom Covid-19. wij informeren u over het verdere vervolg van onze bijeenkomsten op de KNVTS website, in SWZ|Maritime, LinkedIn en op Facebook.

Donderdag 23 april 2020

Lezing op locatie bij Royal IHC - Krimpen aan den IJssel

DEME versterkt zijn vloot met de krachtigste snijkopzuiger ter wereld ‘Spartacus’. Met een combinatie van vermogen, grootte en nieuwe innovaties wordt mega-cutterzuiger 'Spartacus' een nieuwe benchmark in de baggersector. 'Spartacus' wordt op dit moment gebouwd door Royal IHC in Krimpen aan den IJssel. 

Lees meer

Lezing: Schip van het Jaar: Concordia Damen - Sendo Liner

KNVTS Afdeling Noord

Dinsdag 10 maart 2020

Spreker: Sebastiaan van der Meer van Sendo Shipping (eigenaar Sendo Liner)

Binnenvaartschip Sendo Liner, gebouwd door Concordia Damen, heeft de prestigieuze Maritime Award ‘KNVTS Schip van het jaar’ gewonnen.

Tijdens de ontwerpfase hebben Concordia Damen en Sendo Shipping veel aandacht besteed aan het zo efficiënt, economisch en schoon mogelijk maken van het schip, met als belangrijkste taak het transporteren van containers over de binnenwateren. De toekomstbestendigheid van het schip was een van de belangrijkste eisen.

Lees meer

Lezing: VERVALLEN IVM COVID-19. Performance management op weg naar autonoom varen

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 26 maart 2020 

In samenspraak met de sprekers het besluit genomen deze lezing te laten vervallen. Dit in navolging van de maatregelen vanuit de overheid rondom Covid-19. Wij gaan in samenwerking met de sprekers op zoek naar een nieuwe datum voor deze lezing. Hierover informeren we u op de KNVTS website, in SWZ|Maritime, LinkedIn en op Facebook.

Sprekers:

  • Erik Klok, directeur eigenaar van Goeree Lighthouse en tevens docent Strategic Asset Management bij de Master opleiding Marine Shipping Innovation MIWB (NHL/Stenden) en
  • Sander Woltheus, Group Fleet Technology Manager bij Smit Lamnnalco.

De laatste jaren vinden er veel ontwikkelingen plaatst rond autonoom varen. Diverse vormen waarin autonomie kan worden gerealiseerd komen hierbij aan bod.

Lees meer

Lezing: Het future proof scheepsontwerp.

KNVTS Afdeling Noord

Dinsdag 18 februari 2020

Spreker: Jan Willem Cuperus, managing director Groot Ship Design

Jan Willem Cuperus zal eerst trachten de balans op te maken van de laatste 25-30 jaar betreffende het ontwerp, de engineering en de bouw van coasters, shortsea-schepen en andere schepen van vergelijkbare grootte.

Lees meer

CANCELLED BY COVID-19: Lecture The Ocean Cleanup

KNVTS Afdeling Amsterdam

Wednesday April 22th, 2020 - Lecture cancelled because of COVID-19 pandemic. Rescheduled to November 18th

This lecture will be given in English.

SpeakerJasper van Eijk, Project Engineer at The Ocean Cleanup

Rivers are the main source of ocean plastic pollution. They are the arteries that carry waste from land to the ocean. Our research found that 1000 rivers are responsible for roughly 80% of the pollution.

Lees meer

Lezing: De ontwikkeling van de vlootvernieuwing binnen NIOZ

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 20 februari 2020

Spreker: Wouter Kruijt, Projectleider/beleidsadviseur van Royal NIOZ

Koninklijke NIOZ (Texel, Yerseke) heeft dringende behoefte haar huidige vloot research schepen te vervangen, gezien zowel de leeftijd van de schepen als de veranderende technische behoeften. Het vlootvervangingstraject is nu ruim twee jaar bezig en heeft geleid tot ontwikkeling van een drietal nieuwe schepen, die aanbesteed gaan worden. Met name de twee grotere schepen komen aan de orde in deze lezing.

Lees meer

Lezing: 'IJzer als brandstof voor schepen’

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 20 februari 2020

Sprekers:    

  • Caspar Kramers, Sr. Staflid Maritiem Kennis Centrum MKC, scheepsbouwkundige en projectmanager MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’
  • Vincent Seijger, Maritiem Officier, Masterstudent Werktuigbouwkunde TU/e, jr. onderzoeker MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’ en Technisch Team-lid SOLID
  • Mark Verhagen,Team Captain SOLID / Masterstudent Technische Bedrijfskunde TU/e en coördinator van de Team SOLID-inbreng in MIIP-project ‘IJzer als brandstof voor schepen’

De noodzaak van een overstap naar een robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt energiesysteem dat geen CO2 uitstoot wordt steeds breder gedragen. Ook de IMO heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart in 2050 te reduceren met 50% ten opzichte van 2008. Om dit doel te bereiken wordt naarstig gezocht naar CO2-vrije brandstoffen en naar systemen die deze reductie haalbaar maken.

Lees meer

New Years meeting and Lecture: Wind Assisted Ship Propulsion (WASP)

KNVTS Afdeling Amsterdam

Wednesday January 15th, 2020

Speaker: A.A. van der Bles, Conoship International BV, The Netherlands

Wind Assisted Ship Propulsion (WASP) based on eConowind-units and VentiFoils enable fuel & emission-reductions in the coming years. In combination with other techniques like CO2-capturing on board or application of Hydrogen as fuel, this can lead to Zero Emission Ocean going shipping for cargo vessels in the future.

Lees meer

Lezing: Onderzoeksresultaten Onderhoudsmanagement

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 16 januari 2020

Sprekers: Studenten HZ minor EMT

Binnen de opleiding maritiem officier van de HZ volgen HBO studenten van de Opleidingen Marof, (Civil)Engineering en de opleiding TBK een minor Equipment Maintenance Technology (EMT). Binnen deze minor doen de studenten een dag (20% van de studietijd),  in een groep van 4 a 5 studenten, onderzoek in projectvorm, waarbij wordt geprobeerd een actuele onderzoeksvraag vanuit het beroepenveld voor te leggen.

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Rotterdam en lezing “Clean Shipping” – een modewoord of is emissiereductie echt mogelijk?

KNVTS Afdeling Rotterdam

Donderdag 23 januari 2020 

Spreker: Michel DeRuyck, Fuel Coordinator bij Jan De Nul Group 

Europa moet binnen de tien jaar diepgaand vergroenen wil het grotere schade door milieuvervuiling en broeikasgasuitstoot ontlopen. De impact van lucht pollutie is wereldwijd nog steeds een onderschat gevaar.

De internationale scheepvaart zal ook een drastisch vergroening scenario moeten ondergaan, wil het ook aan de IMO doelstellingen voldoen. Wat zijn de meest recente ingrepen van de IMO en wat zijn de realisaties?

Lees meer
KNVTS Schip van het Jaar prijs 2019

Lezing: Schip van het Jaar: Concordia Damen - Sendo Liner

KNVTS Afdeling Amsterdam

Woensdag 19 februari 2020

Spreker: Chris Kornet, CEO van Concordia Damen Shipbuilding

Binnenvaartschip Sendo Liner, gebouwd door Concordia Damen, heeft de prestigieuze Maritime Award ‘KNVTS Schip van het jaar’ gewonnen.

Tijdens de ontwerpfase hebben Concordia Damen en Sendo Shipping veel aandacht besteed aan het zo efficiënt, economisch en schoon mogelijk maken van het schip, met als belangrijkste taak het transporteren van containers over de binnenwateren. De toekomstbestendigheid van het schip was een van de belangrijkste eisen.

Lees meer

VERVALLEN IVM COVID-19: Lezing Doorstart Barkmeijer en afbouw van de sleephoppers

KNVTS Afdeling Noord

Maandag 20 april 2020

Spreker: Thecla E. Bodewes, DGA  Thecla Bodewes Group 

Thecla Bodewes nam in 1998 Scheepswerven Gebr. G & H. Bodewes in Hasselt over van haar vader. In 2003 kocht zij de scheepswerf in Meppel en in 2013 en 2015 werden resp. Harlingen en Kampen aan de groep toegevoegd. In 2019 is de werf Barkmeijer te Stroobos door Thecla Bodewes overgenomen. 

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie Afdeling Noord

KNVTS Afdeling Noord

Dinsdag 7 januari 2020

Het bestuur van de KNVTS Afdeling Noord wil u en uw familieleden allereerst Prettige Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2020 toewensen. Het liefst doen wij dat ook persoonlijk.

Lees meer