Webinar: Onderzoeksresultaten Onderhoudsmanagement

KNVTS Afdeling Zeeland

Donderdag 21 januari 2021

Sprekers: Studenten HZ minor EMT

Binnen de opleiding maritiem officier van de HZ volgen HBO studenten van de Opleidingen Marof, (Civil) Engineering en de opleiding TBK een minor Equipment Maintenance Technology (EMT). Binnen deze minor doen de studenten een dag (20% van de studietijd), in een groep van 4 á 5 studenten, onderzoek in projectvorm, waarbij we proberen een actuele onderzoeksvraag vanuit het beroepenveld voor te leggen. 

Lees meer

Webinar: Verantwoord Slopen

KNVTS Afdeling Rotterdam in samenwerking met CEDA-NL 

Dinsdag 26 januari 2021

Deze lezing wordt gegeven in de Nederlandse taal.

Onze groeiende zorg voor duurzaamheid, het milieu en grondstoffen stuurt ons handelen. Zo krijgt het slopen van vaartuigen in de maritieme bedrijfstak veel aandacht, zo ook in onze baggerindustrie. 

Wat ideeën, realisaties, ervaringen en lessen zijn, en wat we van elkaar hieromtrent kunnen leren is onderwerp van deze webinar. In vier presentaties worden verschillende gezichtspunten belicht waarna we met de inleiders van gedachten kunnen wisselen.

Lees meer

Webinar: The Evolution of Offshore Structures: The Transition from Oil and Gas to Wind with A Focus on the US

KNVTS Afdeling Amsterdam

Wednesday February 17th, 2021, 7:30 PM - 9:00 PM 

This lecture will be given in English.

Speaker: Roger Basu

While ships have plied the oceans for millennia the history of offshore engineering is relatively short. The extraction of oil and gas first occurred on land but quite soon migrated to shallow waters and eventually to deep water. In doing so many of the structures to support this activity evolved to meet the engineering challenges and several innovations resulted. Wind energy developments are following a similar trajectory. 

Lees meer