Historie

Feiten en historie.
 
De KNVTS is op 1 juli 1898 opgericht, oorspronkelijk onder de naam ‘Vereeniging van Werktuigkundigen ter Koopvaardij’.
Op 8 juni 1916 is de naam veranderd in ‘Vereeniging van Technici op Scheepvaartgebied’.
Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de vereniging, werd op 14 mei 1998 het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend en gaat de vereniging verder als KNVTS:
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied.

De KNVTS vierde in mei 1998 haar honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid van dat eeuwfeest werd door de vereniging aan Arne Zuidhoek gevraagd een boek over een eeuw scheepvaart in Nederland samen te stellen. Uit dit even omvangrijke als fraaie boekwerk, “Vaart” geheten, is het bij dit artikel gevoegde PDF bestand overgenomen.

Downloads: