Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam
Voorletters
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden. Let op de verplichte velden en zorg dat die juist gevuld zijn. Mocht dit niet het geval zijn, volgt een foutmelding en moet ook de foto opnieuw geupload worden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Lid Categorie*
Vragen
Kosten contributie
Lidmaatschap Gewoon € 86,00 per jaar
Lidmaatschap Belangstellende € 86,00 per jaar
Lidmaatschap Junior € 40,00 per jaar
Lidmaatschap Student € 15,00 per jaar
 
Opleidingsgegevens
Opleidingsniveau
Soort opleiding
Studierichting
Jaar afstuderen
Behaald diploma
 
Beroepsgegevens
Uw situatie
Functie/Studie
Bedrijf/Opleidingsinstelling
Adres werkgever
Postcode & Plaats
Wanneer aanvaardde u deze functie/begon u deze opleiding?
Het kandidaat-lid verzoekt bij aanneming te worden ingeschreven bij:
 
Extra bepalingen
NB. De contributie moet vσσr 1 maart van enig jaar worden voldaan.
Wanneer het lidmaatschap niet vσσr 1 november van enig jaar schriftelijk aan het KNVTS-Secretariaat is opgezegd,
is een lid gehouden de contributie voor het volgende jaar aan de vereniging te voldoen.
De kandidaat verklaart van deze bepalingen nota te hebben genomen.
 
*Verplichte velden
 
Verenigingsblad: SWZ Maritime
Wilt u de (gratis) SWZ ontvangen?
Opmerking