Aanpassingen lustrumfeest 2018

Beste KNVTS leden,

In de maart en juni edities van SWZ|Maritime, tijdens afdelingsbijeenkomsten, de ALV2018 en via de KNVTS website bent u eerder dit jaar geïnformeerd over het geplande lustrumfeest te houden begin oktober 2018. De gevraagde voorinschrijving via de KNVTS website heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd; het aantal voorinschrijvingen was helaas erg laag. Wat een rol kan hebben gespeeld zijn de problemen met het aanmelden via de website.  Maar van het alternatief – voorinschrijven via het secretariaat – is ook vrijwel geen gebruik gemaakt.

Lees meer

Winnaar 2017: Seagull-301

De KNVTS Schip van het Jaar prijs is toegekend aan:

Multi mission Unmanned Surface Vessel (USV) ‘Seagull-301’, ontworpen en gebouwd door De Haas Maassluis B.V. te Maassluis en Ginton Naval Architects B.V. te Haarlem.

Lees meer