Algemene Ledenvergadering 2018

ALV 2018 bij Simwave te Barendrecht

Het hoofdbestuur van de KNVTS heeft het genoegen de leden van de KNVTS  voor de Algemene Ledenvergadering 2018 (ALV 2018).
Deze zal worden gehouden op woensdag 30 mei 2018 bij Simwave te Barendrecht.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden en begunstigers.

Lees meer

Leden voor Kascontrolecommissie gezocht

De jaarrekening 2017 is opgesteld, de accountantscontrole is gedaan en de kascontrolecommissie heeft haar rapport geschreven. De kascontrolecommissie (KCC) controleert, namens de vereniging, of de KNVTS haar boekhouding op orde heeft en de gelden doelmatig aanwendt en rapporteert haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering.

Lees meer

Lustrum 2018

120 jaar KNVTS Lustrum Feest

Dit najaar is het zover, oktober 2018, deze maand zal een het 120 jarig bestaan van onze vereniging worden gevierd. De lustrumcommissie is op dit moment bezig het feest, met een middag en avond programma, te organiseren waarmee de KNVTS haar 120 jarig bestaan samen met alle leden, inclusief hun partner, wil vieren. Café Stork, in Amsterdam, centraal gelegen aan het IJ dient als (maritieme) locatie voor alle activiteiten.

Optioneel staan 6 en 20 oktober in de agenda genoteerd. Graag horen we van onze leden welke datum de voorkeur heeft, binnenkort wordt daartoe een inschrijfformulier op de website geplaatst. 

Lees meer

Persoonlijke gegevens controleren en corrigeren

Onze nieuwe website stelt leden in staat om de eigen gegevens zoals bekend bij de KNVTS in te zien en te wijzigen.
We verzoeken alle leden uitdrukkelijk dat ook te (laten) doen. 
Uiteraard blijft het mogelijk om gewijzigde gegevens per telefoon of e-mail door te geven, maar u kunt ons helpen door dit zelf zoveel mogelijk te doen.

Lees meer

Nieuwe website online

Het heeft even geduurd, maar nu (januari 2018) is het zover: de nieuwe website is online!

We zijn nog bezig om delen van de vorige website te selecteren, aan te passen waar nodig en online te zetten.
U zult dus in de komende tijd de nodige wijzigingen kunnen tegenkomen. Als u fouten vindt of suggesties heeft horen we dat graag.

Lees meer

Winnaar 2017: Seagull-301

De KNVTS Schip van het Jaar prijs is toegekend aan:

Multi mission Unmanned Surface Vessel (USV) ‘Seagull-301’, ontworpen en gebouwd door De Haas Maassluis B.V. te Maassluis en Ginton Naval Architects B.V. te Haarlem.

Lees meer