Over de vereniging

Over KNVTS

KNVTS is de afkorting voor ‘Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied’. De KNVTS, opgericht op 1 juli 1898 en gevestigd in Rotterdam, is een vereniging die tot doel heeft om ontwikkelingen te stimuleren in de maritieme techniek. De vereniging zet zich enthousiast in voor het verspreiden van technische kennis binnen de maritieme sector en stimuleert innovatie, ontwikkeling en onderwijs.

 
Lees meer

Verenigingsblad: SWZ Maritime

SWZ Maritime is het maandelijkse magazine dat gratis wordt toegestuurd aan alle leden van de KNVTS.
Het bevat artikelen van uiteenlopende aard door ter zake kundige auteurs uit de industrie gepubliceerd, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal.
Daarnaast bevat het blad algemeen technische en nautische informatie, nieuwsberichten uit de branche, literatuuroverzichten, economische berichten en uiteraard het KNVTS verenigingsnieuws (o.a. lezingenprogramma, aankondigingen en ledenmutaties). Onder anderen met dit medium informeert de KNVTS haar leden over alle verenigingsgerelateerde activiteiten. 
 
 
Lees meer

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de KNVTS bestuurt de vereniging en is als zodanig bestuurlijk en financieel eindverantwoordelijk. Het bestuur bestaat uit een aantal, volgens de in de statuten omschreven procedures, aangewezen leden en afdelingsvertegenwoordigers. Het hoofdbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden die de afdelingen vertegenwoordigen hebben bij voorkeur ook zitting in het betreffende afdelingsbestuur. Het hoofdbestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken bijgestaan door het professioneel secretariaat met een algemeen secretaris en een secretarieel medewerker.

Lees meer

Afdelingen

De KNVTS telt op dit moment vier regionale afdelingen, te weten Amsterdam, Noord, Rotterdam en Zeeland. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur van minimaal drie leden, die worden gekozen tijdens de jaarlijkse afdelingsledenvergadering. Ook dit bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur en volgt het door het hoofdbestuur bepaalde beleid. Een lid van de vereniging kan slechts behoren tot één afdeling.

Lees meer

Secretariaat

De KNVTS wordt ondersteund door een professioneel secretariaat, dat wordt aangestuurd door het hoofdbestuur.
Het secretariaat draagt zorg voor een groot deel van de afhandeling van (leden)administratie, correspondentie en financiële zaken. Daarnaast zijn zij de drijvende kracht achter de uitvoering van de door het hoofdbestuur ingezette acties en bedachte activiteiten.

Voor de bereikbaarheid van het secretariaat, zie onderaan iedere pagina op deze site.

Lees meer