Criteria KNVTS Schip van het Jaar

Voor de “Schip van het Jaar” prijs komen alleen schepen in aanmerking:

  • die in het betreffende jaar - lopend van 1 mei tot en met 30 april - zijn opgeleverd;
  • waarvan de ontwikkeling van het concept, met name betreffende de innovatieve aspecten, en de uitwerking van (tenminste) het functioneel ontwerp zijn uitgevoerd in Nederland;
  • die bij voorkeur (uitzonderingen ter discretie van de beoordelingscommissie) gebouwd of afgebouwd zijn, in de brede betekenis van het woord, in Nederland of bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf.

Een beoordelingscommissie, bestaande uit vooraanstaande functionarissen uit de maritieme bedrijfstak, beoordeelt of een voordracht voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en maakt een selectie op basis van de volgende criteria:

Ontwerp
Innovaties in het concept van het schip, vormgeving, voortstuwing, uitrusting of systeemintegratie. Een baanbrekend en/of grensverleggend ontwerp op de markt, als “one-off” dan wel eerste van een nieuwe serie schepen.

Economie
Aandacht voor het “design for service”, optimalisatie opbrengsten, reductie operationele kosten, besparing van brandstofverbruik, verhoogde operationele inzetbaarheid, efficiency en betrouwbaarheid.

Duurzaamheid en milieu
Energie besparende aspecten in voortstuwing en rompvorm, emissie, ballastwater management en overige milieuaspecten.

Veiligheid
Verbetering in de veiligheid van het schip, betere voorzieningen of arbeidsomstandigheden voor opvarenden.

Bouwproces
Extra moeilijkheidsgraad voor de werf, bijzondere vormen van samenwerking tussen betrokken partijen.

De commissie nomineert schepen voor de "Schip van het Jaar" prijs in de categorieën:

  • zeevaart
  • binnenvaart
  • jachtbouw
  • visserij
  • speciale vaartuigen (b.v. baggerschepen, offshore support schepen, sleepboten, vaartuigen voor overheidstaken etc.)

De commissie nomineert maximaal 3 schepen. De commissie kan meerdere schepen in een categorie nomineren.
Uiteindelijk maakt de commissie vanuit de genomineerde schepen de keuze van het “Schip van het Jaar”.