Maritime Students Awards

Elk jaar beloont de KNVTS de beste afstudeerders in het maritiem onderwijs. Het betreft studenten aan zeevaartscholen, in het hoger beroepsonderwijs en aan de TU Delft. De prijswinnaars krijgen een oorkonde en een envelop met inhoud.

De voor deze Awards genomineerde studenten worden door de opleidingen zelf voorgedragen.