Over KNVTS

Wij zijn de KNVTS: de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied. Al sinds 1898 houden wij ons bezig met innovatie en vooruitgang in de maritieme techniek. Toen nog als ‘Vereeniging van Werktuigkundigen ter Koopvaardij’, maar in 1916 kreeg de vereniging een naamswijziging. Bij ons 100-jarig bestaan kregen we, tot onze grote trots, het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend. Sindsdien bestaan we onder onze huidige naam.

We zijn echt een ledenvereniging: onze leden vormen het bestuur, organiseren en dragen bij aan lezingen en activiteiten, waaronder de jaarlijkse Schip van het Jaar (Ship of the Year) Award en de Maritime Student Awards. Het zijn al die enthousiaste leden die de KNVTS samen maken tot wat zij is: een brede en professionele vereniging waar kennisoverdracht en gezelligheid hand in hand gaan.

Activiteiten

De KNVTS heeft een overkoepelend hoofdbestuur en 4 regionale afdelingen: Amsterdam, Noord-Nederland, Rotterdam en Zeeland. Meer over deze afdelingen kun je hier lezen: Afdelingen van de KNVTS.

Het hoofdbestuur bestaat uit gekozen leden en afdelingsvertegenwoordigers en houdt toezicht op de financiën, bestuurszaken en de organisatie van onze activiteiten en awards. Ook houdt het bestuur goed contact met studentenverenigingen, bedrijven en onderzoeksinstituten in de maritieme sector. Het secretariaat staat het hoofdbestuur bij met belangrijke administratieve zaken als de ledenadministratie en financiën, en de praktische organisatie van onze activiteiten.

Bestuursleden

Ton Bos MBA Eur.Ing. – Voorzitter
Eric Schiphorst – Afdelingsvertegenwoordiger Amsterdam
Willem Nugteren – Afdelingsvertegenwoordiger Noord
Jurjen Berends – Afdelingsvertegenwoordiger Rotterdam
Peter Wehrmeijer – Afdelingsvertegenwoordiger Zeeland

Secretariaat

Marijke van Zijl – Secretariaatsmedewerkster

Statuten

Statuten van de KNVTS (pdf)