Schip van het Jaar winnaars

  • Ship of the Year 2023

  • KNVTS Schip van het Jaar 2022

  • KNVTS Schip van het Jaar 2021

KNVTS Schip van het Jaar 2021

De elektrische veerboot Bryggen is uitgeroepen tot Schip van het Jaar 2021. Damen Shipyards Group bouwde de Bryggen in opdracht van openbaarvervoerbedrijf Arriva die het schip inzet in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Ferry – Bryggen

De veerboot Bryggen is een innovatief ontwerp, volledig elektrisch, milieuvriendelijk, efficiënt in bedrijf en economisch levensvatbaar en kan 80 personen vervoeren. De duurzame kwalificaties van het schip worden gedreven door een serie van innovatieve digitale scheepsbouwtechnieken, inclusief metingen op afstand, want in het schip is een netwerk van sensoren geplaatst. Hierdoor wordt een beter rendement verkregen en een reductie van de uitvaltijd voor onderhoud. Het laadsysteem bestaat uit een innovatief automatisch aanmeersysteem wat een veilige verbinding tussen het schip en het oplaadsysteem aan de wal tot stand brengt.

Emissievrij

Om te kunnen voldoen aan het criterium “volledig emissievrij” is gekozen voor elektrische voorstuwing met als energiebron batterijen. Er zijn geen dieselgeneratoren geïnstalleerd. De keuze voor de batterijen is afgestemd op de lengte van de vaarroute, waarbij rekening is gehouden, dat er op drie punten de batterijen geladen kunnen worden. Het aanmeersysteem is volledig automatische gemaakt om de laadtijd zo lang mogelijk te maken en het schip tijdens laden volledig stabiel te houden. Het laadsysteem wordt automatisch gekoppeld aan de walvoeding tijdens het aanmeren en kan laden met een capaciteit >3C. Door de keuze van batterijen, die met een capaciteit >3C geladen kunnen worden, is de totale capaciteit van de batterijen redelijk gering hetgeen gewicht en ruimte bespaart.

Zo is een complexe installatie ontstaan voor het varen/ontladen en aanmeren/laden. Om dit proces goed te kunnen aansturen en te bewaken, is gekozen voor een nieuw ontwikkeld besturingssysteem. Vanaf de brug kan alles worden bestuurd en gevolgd.

De veerboot heeft een robuuste stalen romp met een geoptimaliseerde ontwerp (uitlopende boeg, droge spiegel en een lage lengte-breedte verhouding) voor een zo laag mogelijke waterweerstand. De boeg is ijs-versterkt en voorzien van een boegschroef om goed te kunnen manoeuvreren tijdens winderige omstandigheden. Het ontwerp voldoet aan de stabiliteits- en veiligheidseisen van zowel de vlagstaat als de Klasse eisen en maakt grote stappen naar een nul-emissie bedrijf en reduceert de totale NOX en CO2 uitstoot van het Openbaar Vervoer in Kopenhagen.

Actueel

  • Ship of the Year 2023

  • KNVTS Schip van het Jaar 2022

  • KNVTS Schip van het Jaar 2021