Ship of the Year Award

Ieder jaar reikt de KNVTS de Ship of the Year Award en bijbehorende wisseltrofee uit. Deze prestigieuze prijs gaat naar een in Nederland ontworpen en (grotendeels) afgebouwd schip dat in technisch opzicht bijzonder innovatief is. Met deze award promoten we technische vooruitgang en belonen we het lef om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen.

De award is in het leven geroepen ter ere van het 100-jarig bestaan van de KNVTS in 1998. Sindsdien is hij uitgereikt voor uiteenlopende schepen: van reddingsboot tot ferry, marineschepen, een binnenvaarttanker, viskotter en superjacht. Allemaal hebben ze één overeenkomst: ze zijn vernieuwend en vooruitstrevend. Een nominatie, en zeker de winst, is dan ook een prachtige beloning voor de scheepswerf, toeleveranciers, alle betrokken medewerkers en natuurlijk de opdrachtgever.

Het Maritime Awards Gala

De uitreiking vindt plaats tijdens het Maritime Awards Gala: hét evenement voor de Nederlandse maritieme sector met 5 bijzondere awards, aandacht voor alle topprestaties en innovaties uit de sector, een luxe diner en uitgebreide gelegenheid om bij te praten met relaties.

 • Het schip moet opgeleverd zijn tussen 1 mei in het voorafgaande- en 28 april in het betreffende jaar.
 • De ontwikkeling van het concept, met name betreffende de innovatieve aspecten en de uitwerking van (tenminste) het functioneel ontwerp, moet in Nederland zijn uitgevoerd.
 • Het schip moet in Nederland ontworpen zijn en in Nederland grotendeels zijn afgebouwd in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen in Nederland of bij een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf. (Beoordeling is ter discretie van de beoordelingscommissie).
 • De aanmelding moet binnen zijn vóór 30 april van het lopende jaar.

Een commissie van onafhankelijke personen, bestaande uit deskundigen uit de maritieme bedrijfstak, beoordeelt in eerste instantie of een voordracht voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en maakt vervolgens een selectie op basis van de volgende criteria:

 • Ontwerp | Hierbij spelen innovaties in het concept van het schip, vormgeving, voortstuwing, uitrusting of systeemintegratie een rol. De beantwoording van vragen als: is het een baanbrekend en/of grensverleggend ontwerp op de markt, een one-off, dan wel “is het schip het eerste innovatieve schip van een nieuwe serie schepen, zijn hierbij een belangrijke leidraad.
 • Economie | Is er bij het aangemelde schip aandacht besteed aan “design for service”, optimalisatie van opbrengsten, reductie van operationele kosten, besparing van brandstofverbruik, verhoogde operationele inzetbaarheid, efficiency en betrouwbaarheid.
 • Duurzaamheid en milieu | Energiebesparende aspecten in voortstuwing en rompvorm, emissie, ballastwater management en overige milieuaspecten.
 • Veiligheid | Aandachtspunten hierbij zijn: Verbeteringen in de veiligheid van het schip, in betere voorzieningen of in arbeidsomstandigheden voor opvarenden.
 • Bouwproces | Een aandachtspunt hierbij is of er sprake van een extra moeilijkheidsgraad voor de werf, of van bijzondere vormen van samenwerking tussen betrokken partijen.

De commissie nomineert schepen in de volgende categorieën:

 • zeevaart
 • binnenvaart
 • jachtbouw
 • visserij
 • speciale vaartuigen (b.v. baggerschepen, offshore support schepen, sleepboten, vaartuigen voor overheidstaken etc.)

De commissie nomineert maximaal drie schepen. De commissie kan meerdere schepen in een categorie nomineren.

Uiteindelijk kiest de jurycommissie uit de drie genomineerde schepen de winnaar van de “Ship of the Year Award” van het betreffende jaar.

De drie genomineerden die in de race zijn voor de SHIP OF THE YEAR AWARD 2024 zijn bekend!